Theme mua tại chothemewp sẽ được hỗ trợ cài đặt để giống như mẫu web demo .Sau đó các bạn có thể xem video hướng dẫn và bộ câu hỏi thường gặp của chúng tôi để chỉnh sửa các phần. Việc cài đặt theme sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của website hiện tại, nên sử dụng theme mới khi mua.

Tất cả các theme có sẵn tại chothemewp đều đảm bảo nguyên bản và không chứa mã nguồn độc hại hoặc mã quảng cáo.

Nếu trong quá trình xem mẫu web demo có phát hiện lỗi, quý khách vui lòng góp ý để chúng tôi có thể hoàn thiện mẫu thiết kế web.

Trong trường hợp có lỗi do mã nguồn của theme (lỗi xuất hiện trên web demo), chúng tôi sẽ cung cấp bản vá lỗi ngay khi nhà sản xuất theme cung cấp.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ sửa lỗi do mã nguồn theme gây ra (lỗi xuất hiện trên web demo) trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo.

Nếu quý khách sử dụng hosting tự quản lý, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc vận hành website của quý khách, không chịu trách nhiệm về các vấn đề như hack, tấn công malware, lỗi do can thiệp code hoặc cài đặt plugin không tương thích, hoặc các sự cố khác. Quý khách vui lòng tuân thủ các nguyên tắc bảo mật website và thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên. Chúng tôi chỉ bảo hành , bảo trì các vấn đề hack, malware nếu website đặt tại hosting của chothemewp.