CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật cho biết cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho trang web này. Vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi sử dụng trang web, bạn đồng ý với những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ được đăng lên và chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên trang web, không phải quay ngược.
Khi bạn tiếp cận trang web, bạn nên xem xét lại chính sách bảo mật và đảm bảo bạn hiểu rõ cách thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào.
Chính sách của chúng tôi là bảo mật thông tin cá nhân nhận được từ trang web hoàn toàn và chỉ sử dụng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác.
Vui lòng đảm bảo rằng chúng tôi quan tâm tới quyền riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách cẩn thận nhất.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân định danh như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, và nhiều hơn nữa khi khách truy cập tự nguyện cung cấp cho chúng tôi.
Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ như thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi.
Các thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm họ tên, vị trí, tên công ty hoặc tổ chức, địa chỉ email, số điện thoại và ngày sinh nhật của bạn.
Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về chuyến thăm của bạn, bao gồm loại trình duyệt bạn đang sử dụng, ngày và giờ bạn truy cập trang web, các trang bạn truy cập khi duyệt web và địa chỉ trang web bạn đã kết nối đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để cải thiện và quản lý trang web.

 COOKIE / CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web, và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web như thế nào.
Cookie cũng có thể được sử dụng để tùy chỉnh trang web cho khách hàng. Mặc dù không thể thu thập thông tin cá nhân qua cookie và công nghệ theo dõi khác, nhưng nếu bạn đã cung cấp thông tin cá nhân định danh trước đó, cookie có thể liên kết với những thông tin đó. Cookie và thông tin được thu thập có thể được chia sẻ với bên thứ ba.
Chúng tôi cũng sử dụng mã tái tiếp thị khi khách truy cập xem các trang cụ thể, thuận tiện cho việc hiển thị quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN CHO NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi tuân thủ Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và xử lý tất cả thông tin khách hàng theo quy định tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hoặc sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc giao dịch sản phẩm, đặt chỗ hoặc mời bạn tham gia các sự kiện của chúng tôi.
Chúng tôi có thể chuyển tiếp thông tin cho các tổ chức chính phủ hoặc các công ty hỗ trợ chúng tôi trong công tác phòng chống gian lận hoặc điều tra.

Chúng tôi có thể thực hiện điều đó khi nào:

(1) Được phép theo quy định của luật pháp hoặc bởi yêu cầu của luật pháp.

(2) Nỗ lực để bảo vệ hoặc ngăn chặn việc lừa đảo thực tế hoặc tiềm năng hoặc các giao dịch vi phạm pháp luật.

(3) Một cuộc điều tra về hành vi gian lận đã diễn ra. Thông tin này không được chia sẻ với các công ty này vì mục đích tiếp thị.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật. Chỉ một số nhân viên, đại lý và nhà thầu được uỷ quyền (những người đã đồng ý đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin) có quyền truy cập vào những thông tin này. Bạn có thể chọn không tiếp tục nhận email và tin nhắn từ trang web này.

 CÂU HỎI CẦN ĐƯỢC GIẢI ĐÁP:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm hoặc ý kiến nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web này.

 THỜI GIAN ÁP DỤNG 

Chính sách này áp dụng cho toàn bộ thời gian hoạt động các trang web này.